o firmie

Firma Badania Nieniszczące Górka Dawid Górka istnieje na rynku od lipca 2014 r.
Wykonujemy badania z zakresu badań nieniszczących w metodach: badania wizualne (VT), penetracyjne(PT), magnetyczno-proszkowe(MT), ultradźwiękowe(UT), ultradźwiękowe pomiary grubości(UTT) oraz radiograficzne(RT).

Nasze laboratorium posiada pracownię rentgenowską, która ma wydane zezwolenie przez Państwową Agencje Atomistyki, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać badania w każdej oferowanej metodzie badawczej w siedzibie naszej firmie. Od 2017 roku nasze laboratorium weszło do grona laboratoriów posiadających uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-225/19-23. Rok 2021 przyniósł jedną z większych zmian, laboratorium przeniosło swoją siedzibę do nowo wybudowanego budynku w pełni przystosowanego do profilu naszej firmy. W dniu 15.03.2023r. zostaliśmy wpisani do rejestru laboratoriów badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1859 w odniesieniu do normy PN-EN ISO 17025:2018-02.

$

Zapewniamy wysoki poziom wykonywanych badań, poufność, wiarygodność oraz powtarzalność wyników.

$

Dysponujemy nowoczesnym, certyfikowanym sprzętem do badań NDT, daje to gwarancję wykonywania badań na najwyższym poziomie i z największą możliwą dokładnością.

$

Personel wykonujący badania posiada certyfikaty II oraz III stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712.

$

Jesteśmy dyspozycyjni, wykonujemy badania 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

Skontaktuj się z nami

Właściciel Laboratorium Specjalista ds. badań i spawalnictwa

Dawid Górka
Tel.  692-145-734

Kierownik ds. Jakości
Zapytania ofertowe

Sara Górka
Tel. 668-145-154

© 2023 Badania Nieniszczące Górka - All Rights Reserved. | Polityka prywatności