Badania Nieniszczące

N

Dysponujemy certyfikowanym i nowoczesnym sprzętem do badań NDT

N

W ofercie posiadamy izotopy gammagraficzne oraz lampy rentgenowskie

N

Oferujemy usługi badań nieniszczących złączy spawanych oraz stalowych konstrukcji

N

Gwarantujemy wykonywanie usług z najwyższą dokładnością

N

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz uznanie Urzędu Dozoru Technicznego

Jesteśmy dostępni 24 h na dobę 7 dni w tygodniu

R

certyfikaty

Posiadamy wysokiej klasy laboratorium z systemem zgodnym z wymogami normy PN-EN ISO 17025

Badania
Nieniszczące (NDT)

Inaczej znane jako badania NDT(Non- destructive testing). To badania, które po prawidłowym przeprowadzeniu, umożliwiają uzyskanie szczegółowych danych o stanie fizycznym i własnościach badanego obiektu. Badania nieniszczące to najskuteczniejsza metoda uzyskania informacji o danym materiale, wyrobie lub konstrukcji bez wprowadzania jakichkolwiek stałych zmian w cechach użytkowych obiektu.

Badania NDT – Stosowanie

Badanie NDT prowadzić można na wielu etapach istnienia danego elementu – począwszy od tworzenia, aż po każdy kolejne okresy eksploatacji. Dzięki temu na bieżąco można monitorować stan techniczny oraz zmiany następujące w czasie. Badania nieniszczące podczas wytwarzania mają na celu wyeliminowanie wadliwego elementu i niedopuszczenie go do użycia, natomiast badania w czasie eksploatacji pomagają uchronić obiekt od awarii poprzez odpowiednio szybkie zlokalizowanie niekorzystnych zmian w strukturze. Tym samym użytkownik chroniony jest przed poniesieniem dodatkowych kosztów.

Co nas wyróżnia

Mobilne laboratorium radiograficzne

Pracownia rentgenowska w siedzibie laboratorium

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1859

W swojej ofercie posiadamy izotopy gammagraficzne oraz lampy rentgenowskie

15 lat doświadczenia na rynku

Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

Wybór metody badania NDT

Przy wyborze odpowiednich metod badań nieniszczących należy wziąć pod uwagę przede wszystkim klasę konstrukcji. Zwykle wybiera się dwie lub więcej niezależne metody badań NDT i wykonuje się jedna po drugiej zgodnie z opracowanymi dla tych metod normami.

Wybierając odpowiednie metody badań NDT, pod uwagę należy wziąć szereg czynników:

N

Jaki jest rodzaj złącza i jakie są jego wymiary

N

Jakie przyjęto metody spawania podczas wykonywania łączenia

N

Jaki jest kształt elementu, który ma ulec badaniu

N

Jakie niezgodności spawalnicze są spodziewanie oraz jakie jest ich usytuowanie oraz orientacja

N

Jaki jest materiał podstawowy z którego użyto do wykonania konstrukcji oraz jaki jest jej stan obróbki cieplnej

N

Obowiązujące poziomy dopuszczenia do eksploatacji oraz samej jakości wykonania

Prawidłowy wybór badania nieniszczącego przynosi natomiast szereg korzyści związanych z ograniczeniem awaryjności elementu, a tym samym całej konstrukcji. Przekłada się to realnie na spadek wydatków związanych z potencjalną awarią i szkodami jakie mogłaby przynieść brak odpowiednio szybkiej eliminacji materiałów wadliwych. Nasza firma świadczy pełen zakres badań nieniszczących opartych na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy eksperckiej z zakresu złączy spawanych, elementów kutych i odlewanych oraz wszelkich konstrukcji stalowych. Uzyskaliśmy wiele certyfikatów i świadectw m.in.: personel z uprawnieniami 2 i 3 stopnia, uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr. LBU-225/19-23, aktualne świadectwo PCA ( Polskiego Centrum Akredytacji) AB 1859.

Nasza oferta

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką usługi. Działamy zarówno na terenie Poznania jak i całej Polski. W naszej ofercie znajdą Państwo takie badania jak: 
Z

Badania wizualne (VT)

Pozwalają na wykrycie wad widocznych nieuzbrojonym
okiem takich jak: odkształcenia kątowe, ubytki korozyjne,
brak przetopu czy wklęśnięcia grani.

Z

Badania penetracyjne (PT)

Badanie ma na celu zlokalizowanie nieciągłości
w materiałach różnego rodzaju, zarówno
na etapie produkcji, jak i eksploatacji.

Z

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Metodę tę wykorzystuje się do analizowania
jakości złącz spawanych, różnych rodzajów
odlewów oraz odkuwek.

Z

Badania radiograficzne

Zaletą badań radiograficznych nad badaniami ultradźwiękowymi jest możliwość sprawdzenia praktycznie każdego elementu bez względu na jego grubość

Z

Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania metodą ultradźwiękową pozwala na wykrycie 
wad powierzchniowych oraz wad wewnętrznych, dzięki
swojej dokładności można zwymiarować wady.

Z

Ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT)

Pozwalają na przeprowadzenie badań przy konstrukcjach narażonych na silnie oddziaływanie warunków atmosferycznych lub mających ciągłą styczność z różnego rodzaju chemikaliami.

Skontaktuj się z nami

Właściciel Laboratorium Specjalista ds. badań i spawalnictwa

Dawid Górka
Tel.  692-145-734

Kierownik ds. Jakości
Zapytania ofertowe

Sara Górka
Tel. 668-145-154

© 2023 Badania Nieniszczące Górka - All Rights Reserved. | Polityka prywatności