oFERTA

Z

Badania wizualne (VT)

Pozwalają na wykrycie wad widocznych nieuzbrojonym
okiem takich jak: odkształcenia kątowe, ubytki korozyjne,
brak przetopu czy wklęśnięcia grani.

Z

Badania penetracyjne (PT)

Badanie ma na celu zlokalizowanie nieciągłości
w materiałach różnego rodzaju, zarówno
na etapie produkcji, jak i eksploatacji.

Z

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Metodę tę wykorzystuje się do analizowania
jakości złącz spawanych, różnych rodzajów
odlewów oraz odkuwek.

Z

Badania radiograficzne

Zaletą badań radiograficznych nad badaniami ultradźwiękowymi jest możliwość sprawdzenia praktycznie każdego elementu bez względu na jego grubość

Z

Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania metodą ultradźwiękową pozwala na wykrycie 
wad powierzchniowych oraz wad wewnętrznych, dzięki
swojej dokładności można zwymiarować wady.

Z

Ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT)

Pozwalają na przeprowadzenie badań przy konstrukcjach narażonych na silnie oddziaływanie warunków atmosferycznych lub mających ciągłą styczność z różnego rodzaju chemikaliami.

Skontaktuj się z nami

Właściciel Laboratorium Specjalista ds. badań i spawalnictwa

Dawid Górka
Tel.  692-145-734

Kierownik ds. Jakości
Zapytania ofertowe

Sara Górka
Tel. 668-145-154

© 2023 Badania Nieniszczące Górka - All Rights Reserved. | Polityka prywatności